Home Edukacja Rusza rekrutacja do klas I SP i przedszkoli
Edukacja

Rusza rekrutacja do klas I SP i przedszkoli

158

Początek marca w Szczecinie, to czas gdy rusza większość rekrutacji do publicznych placówek oświatowych. W tym roku, rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, tj.  4 marca.

 

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą  skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

 

Rekrutacja do przedszkoli

 Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpocznie się 4 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 22 marca br.

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach  2018-2021 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Nabór do klas I szkół podstawowych

4 marca 2024 r. rozpocznie się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2017 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do  I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku).

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

 – 04-22.03.2024 r.  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 25.03-12.04.2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

– 15.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

– 16-19.04.2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

– 24.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 

– 04-20.03.2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 06-13.03.2024  r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

– 14.03.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

– 20-29.03.2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 – 12.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów.

– 15-16.04.2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego.

 – 17.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Powiązane artykuły

AktualnościEdukacja

Półkolonia pod żaglami? Będzie aktywnie i kreatywnie

Półkolonie dla dzieci i kursy żeglarskie w ramach półkolonii dla młodzieży –...

Biznes i inwestycjeEdukacja

Ruszył przetarg. Będzie nowy żłobek

Do 10 maja br. firmy budowlane mają czas na składanie ofert w...

AktualnościEdukacja

Sukces na beton

Swoją mieszanką betonu zawojowali ACI Spring Convention 2024 w Nowym Orleanie.  Sukcesów...

Biznes i inwestycjeEdukacja

Sala gimnastyczna w najstarszej szczecińskiej „podstawówce” zmieni się na lepsze

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie długo prosili władze miasta...