Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie Szczeciner.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, abyś zrozumiał w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych uzyskiwanych w ramach serwisu internetowego szczeciner.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Sitepress Rafał Remont
Ul. Maciejkowa 33/17
71-784 Szczecin

Naszą nazwę znajdziesz również na naszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@szczeciner.pl

II. Dane osobowe, cel i podstawa przetwarzania oraz czas przechowywania

A. Cel przetwarzania danych

Przekazanych nam danych osobowych będziemy używać w  celach marketingowych np. przygotowania specjalnej oferty czy przesyłania informacji o naszych usługach oraz lepszego działania serwisu. Będziemy również przechowywać na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Wykorzystywane są one głównie do narzędzi prowadzenia statystyk witryny, w tym wypadku Google Analytics i spersonalizowanego pokazywania reklam. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies”.

B. Podstawa przetwarzania danych

Przede wszystkim podstawę tę stanowi potrzeba przetwarzania danych celem poinformowania użytkownika o naszych usługach i zebrania informacji statystycznych dot. odwiedzin serwisu szczeciner.pl. Ponadto będzie to możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłane nam zapytania, jak również zgoda wyrażona przez Ciebie.

D. Czas przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

W przypadku skierowania do nas zapytania, dane uzyskane w jego wyniku będą przechowywane przez nas nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania.

III. Przekazywanie danych

Twoje dane mogą być przez nas przekazane naszym usługodawcom i firmom, z którymi współpracujemy, aby móc zrealizować umowę z Tobą. Są to przede wszystkim przewoźnicy, firmy logistyczne, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności i instytucje płatnicze, dostawcy usług technologicznych, biuro księgowe, podwykonawcy z branży IT, agencje marketingowe etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Jeśli wyraziłeś zgodę na subskrypcję newslettera i otrzymywanie przesyłek marketingowych, będzie to również operator systemu mailingowego.

Dane osobowe klientów nie będą przekazywane osobom trzecim w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób. Dane osobowe nie będą także przekazywane poza obszar EOG.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym lub instytucjom finansowym lub instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zwalczaniem nadużyć, dane takie będą tym organom lub instytucjom udostępnione.

IV. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych
 • poprawy lub usunięcia danych osobowych – odnośnie usunięcia danych żądanie może być zrealizowane w zakresie, w jakim dane nie będą potrzebne do celów, dla których były przetwarzane lub jeżeli wygaśnie podstawa prawna do ich przetwarzania;
 • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Cookies – Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na szczeciner.pl.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta.

W ramach serwisu szczeciner.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach strony serwisu szczeciner.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach szczeciner.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach szczeciner.pl;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych szczeciner.pl;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu szczeciner.pl;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z szczeciner.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w szczeciner.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

System informatyczny, z którego korzysta szczeciner.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z szczeciner.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na szczeciner.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji szczeciner.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Szczeciner.pl korzysta z serwerów ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

A. szczeciner.pl (cookies)

Szczeciner.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania szczeciner.pl; (sesja trwa 90 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

B. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez szczeciner.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

C. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez szczeciner.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

szczeciner.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej szczeciner.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

szczecinerpl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

szczeciner.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

VI. Zmiana polityki prywatności szczeciner.pl

Szczeciner.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki funkcjonowania szczeciner.pl, w szczególności warunki technologiczne lub zmiana będzie ulepszać politykę prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://szczeciner.pl/polityka-prywatności

VII. Kontakt

Szczeciner.pl kontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego adresu e-mail.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: redakcja@szczeciner.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail redakcja@szczeciner.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

S

Sitepress Rafał Remont
Ul. Maciejkowa 33/17
71-784 Szczecin