Home Biznes i inwestycje Jest raport GUS o zatrudnieniu w regionie
Biznes i inwestycje

Jest raport GUS o zatrudnieniu w regionie

109

Kilka dni temu GUS przedstawił raport o zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. Spośród sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu największy spadek odnotowano w branżach rynku nieruchomości (o 5,7%), rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (o 1,9%) oraz budownictwa (o 1,2%).

 

 

Co wiemy o rynku pracy na podstawie danych z GUS? W 2022 roku przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim wyniosło 302,0 tys. osób i wzrosło w skali roku o 1,7%. Liczba przyjęć do pracy była wyższa niż liczba zwolnień o 0,7 tys. osób.

 

W sektorze prywatnym przeciętne zatrudnienie wyniosło 188,7 tys. osób (o 2,1% więcej niż w 2021 r.), a w sektorze publicznym – 113,3 tys. osób (o 0,9% więcej). Najwyższy wzrost zauważa się u podmiotów należących do sekcji zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja (po 10,0%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 8,6%). Największy spadek zatrudnienia odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości (o 5,7%), rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (o 1,9%) oraz budownictwa (o 1,2%).

 

Spoglądamy również na płace. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (9573,13 zł), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (7818,53 zł) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (7713,47 zł). Najniżej wynagradzani byli pracownicy z sekcji: pozostała działalność usługowa (4361,91 zł), zakwaterowanie i gastronomia (4476,82 zł) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (5187,54 zł).

 

 

Powiązane artykuły

Biznes i inwestycjeEkologia i zdrowie

Szczecin może się stać liderem bezemisyjności na wodzie?

„W ostatnich latach świadomość ekologiczna i troska o środowisko naturalne stały się...

Biznes i inwestycje

Szkutniczki podbijają branżę jachtową

Nie ma już zawodów męskich, kobiety nie tylko zdobywają nowe obszary zawodowe,...

Biznes i inwestycje

Wojna o fotowoltaikę. Mieszkańcy Gminy Dobra nie chcą farm w pobliżu domów

Mieszkańcy Bezrzecza i innych miejscowości w gminie Dobra nie zgadzają się na...

Biznes i inwestycje

Kolejna kamienica odzyskała swój blask

Zakończył się drugi etap rewitalizacji budynku przy ul. 5 Lipca 17, 17a...