Home Kultura Stypendia Twórcze Miasta Szczecin – to już ostatnie dni na złożenie wniosku
Kultura

Stypendia Twórcze Miasta Szczecin – to już ostatnie dni na złożenie wniosku

228

To już ostatnie dni naboru wniosków o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury.  Dokumenty można składać do 29 lutego  br.

 

Jednorazowe stypendia mogą zostać przyznane w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna). Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury (animacja i edukacja kulturalna). O przyznanie środków mogą ubiegać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.

Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy  przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami na adres  mailowy stypendiatworcze@um.szczecin.pl. Dodatkowo wniosek należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników)  na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty  lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów (sala 62) w magistracie.

Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 29 lutego 2024 r. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej złożonego osobiście w kancelarii lub data stempla pocztowego (w przypadku wniosków nadesłanych pocztą).

Do wniosku  w wersji elektronicznej należy dołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF:

– życiorys artystyczny,

– portfolio lub dokumentację twórczości,

– rekomendacje projektu od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub od związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub od dyrektora instytucji kultury.

Dodatkowe informacje:

  1. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
  2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
  3. Realizacja projektu musi zostać zakończona do 31 grudnia 2024 r.
  4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
  5. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
  6. Warunkiem uznania wniosku jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich załączonych plików przy wykorzystaniu podstawowego, ogólnodostępnego oprogramowania biurowego.
  7. Do wypłacenia stypendium konieczne jest podpisanie umowy stypendialnej.
  8. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2024 wynosić będzie nie mniej niż 4000 zł brutto i nie więcej niż 22000 zł brutto.
  9. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

Powiązane artykuły

Kultura

Już jutro rusza festiwal Słyszę Dobre Dźwięki!

Już od jutra, aż do niedzieli, Filharmonia zaprasza wszystkich szczecinian na czwartą...

Kultura

Wczoraj w Teatrze Letnim mogliśmy się cofnąć do czasów Abby

Wieczór zapowiadał się gorąco, nie tylko pod względem auty, ale i w...

LifestyleKultura

Taki będzie długi weekend w Szczecinie

Na najbliższy długi weekend wcale nie trzeba wyjeżdżać za miasto, aby wspaniale...

KulturaLifestyleTurystyka

Grzeszczak, Lanberry, Zalewski i wielu innych. ONI wystąpią podczas finału regat The Tall Ships Races!

Czwarty szczeciński finał regat The Tall Ships’ Races odbędzie się już za...