Home Aktualności Most na Regalicy ma patrona. „Całym sercem oddany Odrze”
Aktualności

Most na Regalicy ma patrona. „Całym sercem oddany Odrze”

240

Całym sercem oddany Odrze, jego wiedza, zaangażowanie i umiejętność współpracy zaowocowały licznymi osiągnięciami na niwie zawodowej oraz przyczyniły się do edukacji i wzrostu zaangażowania społeczności lokalnej. Za całokształt osiągnięć został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Dr inż. Andrzej Kreft był cenionym specjalistą z zakresu gospodarki wodnej, aktywnie zaangażowanym w problemy zarządzania oraz związane z żeglugą i ochroną przeciwpowodziową w regionie nadodrzańskim.

W związku z podjętą przez środowisko szczecińskie ideą nadania nowo powstałemu mostowi na Regalicy w Podjuchach imienia Dr. inż. Andrzeja Krefta, wsparcia inicjatywy udzielili: Ministerstwo Infrastruktury, Senatorowie RP, Spółka Polskie Linie Kolejowe S.A., Związek Polskich Armatorów Śródlądowych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Michał Przepiera, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Sylwetka Doktora Inżyniera Andrzeja Krefta

Dr inż. Andrzej Kreft często podkreślał swoje kaszubskie korzenie, z których był bardzo dumny. Z wyboru został jednak szczecinianinem. Po ukończeniu technikum swoje zainteresowania ukierunkował na sprawy związane z wodą i rozpoczął pracę w Powiatowym Inspektoracie Wodnych Melioracji w rodzinnych Chojnicach, z którego w 1970 r. uzyskał skierowanie na studia. Wybrał budownictwo wodne i rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego ówczesnej Politechniki Szczecińskiej, obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Po ukończeniu studiów w 1976 r. pozostał na uczelni podejmując pracę naukową w Zakładzie Budownictwa Wodnego. Jego zainteresowania koncentrowały się na zagadnieniach związanych z przystosowaniem Odry do żeglugi. Współuczestniczył w licznych pracach naukowych jak i aplikacyjnych realizowanych przez Instytut Inżynierii Wodnej Politechniki Szczecińskiej.

Na stanowisko dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie został powołany w listopadzie 1991 roku, po zakończeniu organizacji tej jednostki, w której brał aktywny udział. Od 1994 roku był przewodniczącym polskiej części grupy roboczej ds. planowania na wodach granicznych Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych. W 2001 roku powołano polsko-niemiecką grupy roboczą ds. modyfikacji i modernizacji zabudowy regulacyjnej Odry, której przewodniczył ze strony polskiej, wnosząc znaczący wkład w kierunki i wyniki jej prac. Zostały one wykorzystane w zawartej w 2015 roku umowie, pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim. Osiągnięcie porozumienia w ochronie przeciwpowodziowej oraz warunkach przepływu i żeglugi, były znaczącym sukcesem zawodowym doktora inżyniera Andrzeja Krefta.

 

W marcu 1998 roku uczestniczył, jako członek polskiej delegacji, w międzynarodowej konferencji „Woda w zrównoważonym rozwoju”, która odbyła się w Paryżu, wygłaszając na niej referat przedstawiający problemy i osiągnięcia gospodarki wodnej RZGW w Szczecinie. Wspomniany wątek międzynarodowy w działalności Pana Andrzeja Krefta, odzwierciedla Jego aktywność w rozwój i kształtowanie nowego podejścia do zagadnień gospodarki wodnej w Polsce po 1990 r. Problemom związanym z poprawą ochrony przeciwpowodziowej na Odrze, zabezpieczeniem akcji lodołamania i ochroną przez powodziami zatorowymi oddawał się z ogromnym zaangażowaniem. Od 2000 r. pełnił funkcję kierownika międzynarodowej akcji lodołamania na Odrze granicznej z udziałem lodołamaczy niemieckich. Zwieńczeniem tych prac było przekazanie do eksploatacji w 2014 r. dwóch nowoczesnych lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Były pierwszymi lodołamaczami rzecznymi wybudowanymi w Polsce od końca lat 80. XX wieku.

Od 2003 roku zabiegał o przebudowę mostu kolejowego ze zwodzonym przęsłem w szczecińskich Podjuchach, utrudniającego żeglugę na Regalicy. Dzięki Jego staraniom pozyskano środki na realizację tej inwestycji.

 

Wydarzenie otworzył I Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński, odczytując list Arkadiusza Marchewki Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dzisiaj, dzięki wybudowaniu mostu kolejowego zwiększyły się możliwości kolei i żeglugi na Pomorzu Zachodnim. Przeprawą może przejechać więcej pociągów, co zapewnia lepszą ofertę przewozową i dogodniejsze warunki przewozu towarów koleją. Inwestycja ma także strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Zwiększa ochronę przeciwpowodziową oraz zapewnia sprawniejszą żeglugę i możliwość skuteczniejszej pracy lodołamaczy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia w ten sposób osiągnięć dr. inż Andrzeja Krefta – napisał Arkadiusz Marchewka

 

– Zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić niezwykłe osiągnięcia i dziedzictwo jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie gospodarki wodnej – Pana doktora inżyniera Andrzeja Krefta” – rozpoczął Zastępca Prezesa PGW WP Mateusz Balcerowicz. Następnie odczytał list Prezes Joanny Kopczyńskiej i złożył go na ręce Anny Kreft.

 

– Osoba, która wniosła tak wiele w życie i rozwój naszego regionu, zasługuje na upamiętnienie – napisał w liście Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Jakub Kowalik.

Następnie głos zabrał poseł Jarosław Rzepa oraz odczytano list od Ministra Nauki Dariusza Wieczorka. Senator Stanisław Gawłowski w swojej wypowiedzi podkreślił wkład dr. inż. Krefta w budowę nowego mostu, a także Jego zaangażowanie w ochronę przeciwpowodziową i bezpieczeństwo żeglugi. Radny Miasta Stanisław Kaup zaznaczył wartość nowej przeprawy kolejowej dla Szczecina i jego mieszkańców.

Nadanie mostowi imienia dr. inż. Andrzeja Krefta jest inicjatywą społeczną, której przewodził Pan Zbigniew Antonowicz.

– Doktor Andrzej Kreft był nie tylko wybitnym specjalistą z zakresu gospodarki wodnej, ale również człowiekiem oddanym rodzinie, pracy i społeczności, z którą był związany przez całe życie. Jego śmierć w marcu 2021 roku była stratą nie tylko dla nas, którzy Go znaliśmy, ale także dla całego środowiska naukowego i gospodarczego. Na swojej macierzystej uczelni, dr Kreft prowadził badania i prace aplikacyjne. Angażował się także w integrację studentów z pracownikami naukowymi, organizując liczne obozy naukowe i inicjatywy edukacyjne. Wychował wiele pokoleń inżynierów budownictwa wodnego. Jego wkład w poprawę ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze, współpraca z instytucjami zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz innowacyjne podejście do zarządzania zasobami wodnymi – są godne podziwu. Ten wybitny człowiek, który przez wiele lat był Dyrektorem RZGW w Szczecinie, naszym Dyrektorem, Nauczycielem i Przyjacielem, zawsze kierował się ważnymi również dla nas wartościami, takimi jak pasja do nauki, oddanie społeczności, czy niezłomna determinacja w dążeniu do celu. Nadanie Jego imienia nowemu mostowi kolejowemu na rzece Regalicy to nasz obowiązek by upamiętnić osobę, w moim przekonaniu najbardziej zasłużoną dla gospodarki wodnej w naszym regionie – powiedział Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Michał Durka.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy połączyło gości z wielu kręgów związanych z infrastrukturą i gospodarką wodną: przedstawicieli Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i licznie zgromadzonych byłych i obecnych pracowników szczecińskich Wód Polskich.

Wzruszeń i wspomnień wszystkim zgromadzonym dostarczyło przemówienie siostry dr. inż. Krefta, Pani Marii Danuty Kordykiewicz.

Tablicę odsłoniła Pani Anna Kreft, żona dr. inż. Andrzeja Krefta i Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Doktora inżyniera Andrzeja Krefta można z całą pewnością określić jako Inicjatora i Patrona wybudowanego mostu. Nadanie Jego imienia nowo powstałemu mostowi jest zwieńczeniem i uhonorowaniem zasług dla ochrony przeciwpowodziowej i bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej w regionie Dolnej Odry.

 

Źródło: Wody Polskie Szczecin

Powiązane artykuły

AktualnościTurystyka

„Szczecińska Majorka” otwiera się 1 czerwca. Jest nowość w sprzedaży biletów

Tradycyjnie, już od 1 czerwca wszyscy miłośnicy wodnych i słonecznych kąpieli, będą...

AktualnościMotoryzacja

Sukces szczecińskich motocyklistów. Powstał kolejny buspas dla motorów

Motocykliści mają z czego się cieszyć – właśnie zyskali kolejny dedykowany im...

Aktualności

Służby szukały zaginionej kobiety

Wyszła z domu przy ulicy Gwarnej około godziny 13 i los jej...

Aktualności

Procesje na ulicach Szczecina. Będzie dużo utrudnień dla kierowców

30.05.2024 r. w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się w Szczecinie procesja...