Home Biznes i inwestycje Były wojewoda nie zgodził się na przebudowę ważnej drogi. Pracownik Wód Polskich krytykuje
Biznes i inwestycjeMotoryzacjaW regionie

Były wojewoda nie zgodził się na przebudowę ważnej drogi. Pracownik Wód Polskich krytykuje

260
Andrzej Korzeniewski uważa, że droga nie powstanie.

Były wojewoda nie zgodził się na wydanie zezwolenia na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej 151 z Recza do Choszczna. Wszystko przez braki stosownej dokumentacji w projekcie. Urząd Marszałkowski nie uzupełnił błędów w terminie, ale zapowiada, że nie wpłynie to na zrealizowanie inwestycji. W tle procedur pojawia się pracownik Wód Polskich, który twierdzi, że droga nie zostanie przebudowana.

 

Na koniec maja tego roku Urząd Marszałkowski wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz – Choszczno.

W połowie sierpnia Urząd Wojewódzki, zarządzany przez polityków PiS, po przeanalizowaniu akt sprawy wezwał inwestora do usunięcia nieprawidłowości i uzupełnienie brakującej dokumentacji w terminie 90 dni. Chodziło m. in. o brak map zawierających aktualne projekty podziału nieruchomości, brak określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych, brak opinii geotechnicznej, brak informacji czy działka lub teren objęty inwestycją jest wpisany do rejestru zabytków i wreszcie brak stosownych uzgodnień co do planowanego przebiegu drogi z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To ważne, ponieważ GDDKiA prowadzi proces inwestycyjny związany z budową drogi S10 ze Szczecina do Bydgoszczy i dalej do Warszawy.

Urząd Marszałkowski nie uzupełnił dokumentów we wskazanym terminie i w związku z tym ówczesny wojewoda nie zgodził się na dalszą realizacje inwestycji.

W Choszcznie zapanowała konsternacja, ponieważ radny miejski, Andrzej Korzeniewski kojarzony politycznie z PiS (na co dzień pracownik Wód Polskich) publicznie oświadcza, że:

– Remont drogi Choszczno-Recz, niestety przepadł. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją odmówił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 151 na odcinku Recz-Choszczno.

 

Sprawdzamy, gdzie jest problem

 Czym innym jest uśmiechanie się i wystawianie sobie laurek w postach a zupełnie czym innym jest konkretna, rzeczowa praca by zrealizować tak potrzebny remont drogi. Jest to smutna informacja, gdyż od początku tej kadencji sprawę się podnosi, chwali za rzekome zasługi a to po prostu jest lipa. I zdecydowanie mam prośbę do p. Młynarczyka (Łukasz Młynarczyk, radny Sejmiku Zachodniopomorskiego – przyp. redakcji), by lepiej nie pchał rączek do tematów, o których nie ma pojęcia – komentuje pracownik Wód Polskich.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma szans na przebudowę tak ważnej drogi.

Umowa z pracownią projektową, która przygotowuje dokumentację „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz – Choszczno”  została podpisana w lipcu 2016 roku.  Prace projektowe przy tego typu inwestycjach trwają nierzadko kilka lat. Wynika to z konieczności uzyskania szeregu pozwoleń i uzgodnień, przede wszystkim z gestorami sieci, instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, ochronę wód czy ochronę zabytków.  Zwieńczeniem pracy projektowej jest uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, które wydaje Urząd Wojewody.

– 31 maja tego roku wykonawca dokumentacji wystąpił z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie  decyzji ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – przyp. red.) dla rozbudowy DW 151 na odcinku Recz-Choszczno – informuje Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Po analizie złożonego materiału i przekazaniu przez pracownię projektową dodatkowych wyjaśnień, 8 sierpnia Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w tej sprawie. 17 sierpnia Wojewoda wydał postanowienie, w którym nałożył na Inwestora obowiązek dostarczenia/wyjaśnienia niektórych elementów dokumentacji. W zawiadomieniu tym znalazły się między innymi uwagi dotyczące map z aktualnym podziałem działek, a dokładniej  chodziło o ostateczny podział jednej z nieruchomości – tłumaczy.

W ślad za wydanym przez wojewodę zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie złożył wniosek wskazujący na konieczność uzgodnienia parametrów jednego ze zjazdów na działkę wojskową, oraz konieczność zawarcia porozumienia pomiędzy stroną wojskową, a inwestorem w zakresie wykorzystania jednej z działek na czas prowadzenia robót.  Jednocześnie Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił z uwagami w zakresie prowadzenia badań archeologicznych.

W odpowiedzi dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury, wykonawca dokumentacji przedstawił plan zagospodarowania terenu wraz z podaniem szczegółowych parametrów technicznych czyli opisem nawierzchni, szerokości zjazdu, promieniem łuków, dopuszczalnym naciskiem oraz sposobem zabezpieczenia kabli energetycznych. Podjęte zostały również rozmowy z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Uzyskiwanie tych dodatkowych uzgodnień i dokumentów  wyszło poza ramy czasowe określone przez Wojewodę, dlatego zgodnie ze ścieżką administracyjną Wojewoda Zachodniopomorski musiał wydać decyzję o odmowie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z kolei przedstawiciel inwestora może w każdej chwili złożyć niezbędną dokumentację raz jeszcze. Ma się to stać jeszcze w tym roku. Ponowne jego rozpatrzenie i wydanie decyzji ZRID może nastąpić w znacznie krótszym czasie, niż za pierwszym razem.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, samorząd województwa bardzo chce tę drogę przebudować. To inwestycja ważna w kontekście budowy S10, w Suchaniu i Reczu mają się znajdować zjazdy z  drogi ekspresowej. Droga wojewódzka pomiędzy Choszcznem a Reczem musi spełniać standardy, jeśli faktycznie ma służyć kierowcom jako łącznik pomiędzy drogą szybkiego ruchu a innymi drogami powiatu choszczeńskiego.

– Zależy mi na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz-Choszczno – podkreśla nowy wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski. – Do wydania zezwolenia na realizację tej inwestycji konieczne jest złożenie pełnej wymaganej dokumentacji. Jak tylko zostanie ona uzupełniona i przedstawiona w urzędzie, ponownie wszczęte zostanie postępowanie dotyczące wydania tego pozwolenia i zrobimy wszystko, co możliwe, aby wydanie decyzji ZRiD nastąpiło jak najszybciej.

Wydanie decyzji ZRiD pozwoli na rozpoczęcie inwestycji

Powiązane artykuły

Biznes i inwestycjeKulturaOn i Ona Turystyka

Szukali spokoju, a są w centrum uwagi. „Trochę się tego nie spodziewaliśmy”

Sylwia i Hieronim Rzeppa prowadzili niewielki biznes w Polsce, zajmowali się dystrybucją...

Biznes i inwestycje

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów zostanie przebudowany. Tak ma wyglądać

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów zostanie przebudowany w ciągu trzech lat – taką zapowiedź...

Biznes i inwestycjeEdukacja

Naukowcy ze Szczecina badają rynek pracy. Są ciekawe spostrzeżenia

Zespół badawczy składający się z pięciu uniwersytetów z krajów V4 (w tym...

Biznes i inwestycjeKultura

Książnica z nominacją w prestiżowym konkursie architektów

Stargardzianie od dawna wiedzą, że ich biblioteka jest miejscem wyjątkowym, a teraz...