Home Aktualności Na terenie Szczecina przebywa 841 osób bezdomnych. Przeszło 75 % to osoby samotne
Aktualności

Na terenie Szczecina przebywa 841 osób bezdomnych. Przeszło 75 % to osoby samotne

918

Pod koniec lutego przeprowadzone zostało ogólnopolskie liczenie osób w kryzysie bezdomności. Podczas badania na terenie Szczecina policzono dokładnie 841 osób.

W celu określenia orientacyjnej liczby osób w kryzysie bezdomności co 2 lata przeprowadzane są ogólnopolskie badania liczby osób dotkniętych bezdomnością. Na zlecenie Ministerstwa po raz kolejny odbyło się ogólnopolskie liczenie osób w kryzysie bezdomności, które przypadło wieczorem i w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. Koordynatorem zadania w naszym mieście był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zaangażowane w przeprowadzenie bania były również: Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, szpitale, pogotowie ratunkowe, Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, a także schroniska i inne placówki zapewniające opiekę osobom w kryzysie bezdomności.

– Z badanymi przeprowadzano kwestionariusz, który pozwolił określić liczbę osób w kryzysie bezdomności przebywających podczas badania na terenie miasta Szczecin oraz dostarczył danych socjodemograficznych o grupie osób dotkniętych bezdomnością – tłumaczy Maciej Homis
rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej. – Poprzednie badanie zostało przeprowadzone w roku 2019. W trakcie badania w Szczecinie przebywały wówczas 853 osoby z czego 79 % to mężczyźni (679 osób), 21 % kobiety (174 osoby) – dodaje.

W tegorocznym liczeniu na terenie naszego miasta przebywało łącznie 841 osób z czego 73 % stanowili mężczyźni (618 osób), a 27 % stanowiły kobiety (223 osoby).

– Najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni w wieku powyżej 60 roku życia (269 osób) oraz w przedziale wiekowym 41-60 (236 osób) – to 60 % wszystkich osób w kryzysie bezdomności. Potwierdza to trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Osoby w kryzysie bezdomności to coraz częściej osoby starsze, wymagające wsparcia nie tylko w formie zapewnienia schronienia czy posiłku, ale także bardziej specjalistycznej choćby w formie usług opiekuńczych – informuje Maciej Homis.

Jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazywano eksmisję lub wymeldowanie z mieszkania, zadłużenie, bezrobocie, uzależnienia, konflikt rodzinny czy rozpad związku. W ankietach wskazywano także czas pozostawania w kryzysie bezdomności. Najwięcej osób wskazywało okres 5-10 oraz 10-20 lat. Przeszło 75 % wszystkich ankietowanych to osoby samotne.

W trakcie badania najwięcej osób przebywało w schroniskach, noclegowniach czy ogrzewalni (łącznie 331 osób). Podobna liczba osób przebywała na terenie ogrodów działkowych (312 osób), kolejną dużą grupę stanowiły osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych tj. na ulicach, dworcach, klatkach schodowych, piwnicach, wiatach itp. (łącznie było to 127 osób).

 

Powiązane artykuły

AktualnościTurystyka

„Szczecińska Majorka” otwiera się 1 czerwca. Jest nowość w sprzedaży biletów

Tradycyjnie, już od 1 czerwca wszyscy miłośnicy wodnych i słonecznych kąpieli, będą...

AktualnościMotoryzacja

Sukces szczecińskich motocyklistów. Powstał kolejny buspas dla motorów

Motocykliści mają z czego się cieszyć – właśnie zyskali kolejny dedykowany im...

Aktualności

Służby szukały zaginionej kobiety

Wyszła z domu przy ulicy Gwarnej około godziny 13 i los jej...

Aktualności

Procesje na ulicach Szczecina. Będzie dużo utrudnień dla kierowców

30.05.2024 r. w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się w Szczecinie procesja...