Home Aktualności Starszy mężczyzna dotyka całkowicie nagą kobietę, ale za kratki może trafić osoba, która to upubliczniła
Aktualności

Starszy mężczyzna dotyka całkowicie nagą kobietę, ale za kratki może trafić osoba, która to upubliczniła

370

„W sytuację widoczną na nagraniu zaangażowane są przynajmniej trzy osoby – młoda, naga kobieta, starszy mężczyzna oraz kobieta, która komentuje sytuację oraz najprawdopodobniej ją nagrywa. Co ciekawe, zachowanie każdej z tych osób może być rozpatrywane pod kątem czynów karalnych” – mówi adwokat, Jędrzej Łopatto.

 

Mężczyzna w sędziwym wieku dotyka całkowicie nagą, młodą kobietę. Ten film krąży już po całej Polsce, przy czym osoba, która je upubliczniła, nie zadała sobie nawet trudu, by zasłonić wizerunek nagranych osób. Zgłoszenie o wybryku „nieobyczajnym” trafiły do kilku jednostek policji. Okazuje się, że do zdarzenia doszło w Szczecinie, na brzegu Jeziora Głębokiego. na oczach wielu świadków.

– Potwierdzamy zaistniałą sytuację, która miała miejsce 23 czerwca 2024 roku. W związku ze zgłoszeniem, dotyczącym przebywania w okolicach jeziora Głębokiego kobiety „niewłaściwie ubranej”, na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze. Nie zastali osoby zgłaszającej, a 23-letnia kobieta, której dotyczyło zgłoszenie, była już ubrana – mówi mł. asp. Paweł Pankau, Oficer Prasowy KMP w Szczecinie. – Po ukazaniu się nagrania w przestrzeni internetowej dotarliśmy do uczestników, których wizerunki są ujawnione na filmie. Zostali oni poinformowani o dalszych możliwościach prawnych. Na ten moment żadne z państwa nie zgłosiło popełnienia wykroczenia, ani przestępstwa – dodaje.

Paradoksalnie najwięcej kłopotów mogą mieć nie tyle osoby widoczne na nagraniu, ale kobieta, które to nagranie wykonała i prawdopodobnie umieściła w sieci, pokazując wizerunek mężczyzny i nagiej kobiety.

 

Senior obejmował nagą dziewczynę nad jeziorem. Dziwne zgłoszenia i trop prowadzący do Szczecina

 

Prawnik: Zachowanie każdej z tych osób może być rozpatrywane pod kątem czynów karalnych

W sytuację widoczną na nagraniu zaangażowane są przynajmniej trzy osoby: młoda, naga kobieta, starszy mężczyzna oraz kobieta, która komentuje sytuację oraz najprawdopodobniej ją nagrywa. Co ciekawe, zachowanie każdej z tych osób może być rozpatrywane pod kątem czynów karalnych – tłumaczy adwokat, Jędrzej Łopatto.

– Młoda kobieta mogła dopuścić się wykroczenia z art. 140 Kodeksu wykroczeń, tj. tzw. nieobyczajnego wybryku, o ile jej zachowanie miało charakter publiczny. O takim charakterze można mówić, kiedy zachowanie sprawczyni wykroczenia było lub mogło być zaobserwowane przez nieograniczoną liczbę osób. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę takie okoliczności jak miejsce czy pora dnia, ekspozycja nagiego ciała kobiety była dostrzegalna dla wielu ludzi. Za ten czyn ustawa przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karę nagany – wyjasnia

Również jako wybryk nieobyczajny należy ocenić zachowanie mężczyzny – o ile faktycznie łapał on młodą kobietę za piersi (co widać na nagraniu). Natomiast jeżeli kobieta nie wyrażała zgody na taką formę kontaktu fizycznego, to mężczyźnie mogłaby grozić odpowiedzialność nie za wykroczenie z art. 140 KW, a za przestępstwo z art. 217 Kodeksu karnego, tj. za naruszenie nietykalności fizycznej, co jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

– W skrajnym przypadku zachowanie mężczyzny mogłoby być potraktowane jako seksualne wykorzystanie bezradności kobiety, która mogła znajdować się pod silnym wpływem alkoholu lub środków odurzających. Za taki czyn, zgodnie z art. 198 KK, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jednak samo nagranie nie przesądza o tym, że do takiego czynu doszło – tłumaczy Jędrzej Łopatto.

Przestępstwo to jest ścigane z urzędu, zatem gdyby odpowiednie organy dopatrzyły się jego popełnienia, to niewątpliwie podjęłyby niezwłocznie odpowiednie kroki.

Co ciekawe, przestępstwa mogła dopuścić się także kobieta, która zdarzenie nagrywała – o ile to ona upubliczniła film w sieci.

– W takim wypadku, zgodnie z art. 191a § 1 KK rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Warunkiem wszczęcia postępowania jest jednak zgłoszenie takiego żądania przez osobę pokrzywdzoną, którą w tej sytuacji była młoda kobieta – mówi Jędrzej Łopatto.

Na razie, co wiemy z informacji od policji, nikt takiego zawiadomienia nie złożył. Jednak to nie koniec ewentualnych problemów prawnych osoby, która udostępniła film w sieci.

– Może ona ponieść także odpowiedzialność cywilną za naruszenie dóbr osobistych zarówno nagiej kobiety, jak i starszego mężczyzny. Mogło bowiem dojść do naruszenia ich dóbr osobistych, takich jak wizerunek, dobre imię czy godność, które – zgodnie z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego – podlegają ochronie. Nawet, jeżeli zachowanie tych osób faktycznie mogło budzić zgorszenie, to nie uprawniało to nikogo do publikowania ich aparycji, czy też formułowania pod ich adresem wypowiedzi sugerujących czyny pedofilskie („panu nie jest wstyd dziecko macać?”  – przyp. red.) czy też uprawnianie nierządu („to nie jest burdel”) – komentuje prawnik.

Zgodnie z treścią art. 24 § 1 KC, każdemu, kogo dobro osobiste zostało naruszone, przysługuje odpowiednia ochrona prawna. Osoba, która dopuściła się tego naruszenia, może zostać zobowiązana do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a także do dokonania innej czynności mającej na celu usunięcie skutków naruszenia (np. do przeproszenia).

Powiązane artykuły

Aktualności

Dronem podczas The Tall Ship Races nie polatasz

Drony i inne jednostki latające nie będą mogły latać podczas The Tall...

Aktualności

Zatrzasnęła kluczyki i dziecko w aucie

O tym, jak niebezpieczne jest pozostawienie dziecka w samochodzie w upalny dzień,...

AktualnościEkologia i zdrowieLifestyle

Humanizacja zwierząt domowych: to moda czy norma?

W dobie humanizacji zwierząt istotnie zmienia się podejście człowieka do zwierząt domowych....

AktualnościSport

Młodzież wyrusza na regaty The Tall Ships’ Races. Początek żeglarskiej przygody już w sobotę

Już w sobotę, 20 lipca Młodzieżowa Reprezentacja Szczecina na Regaty The Tall...