SZCZECINER?

Słowo "Szczeciner" nie istniało. Zostało wymyślone by oddać pewną ideę. To słowna hybryda, zlepek słów, skojarzenie. Odwołuje się do języków obcych, ale pozostaje całkowicie polskie. W zamyśle autorów jest określenie osoby silnie pozytywnie związanej ze Szczecinem, akceptującej fakt że w przeszłości miastem władały różne nacje, różne języki.

W byciu, poczuwaniu się Szczecinerem nie chodzi o formalne miejsce zamieszkania czy zameldowania, ale o emocjonalny stosunek do Szczecina, jego wielonarodowej przeszłości, jego tożsamości i wyjątkowości. Szczecinianinem można zostać na jakiś czas. Szczecinerem jest się zawsze lub nie jest się nim nigdy. Szczecinianin nie jest automatycznie Szczecinerem – to indywidualny wybór. Szczecinianin niekoniecznie jest Szczecinerem. Szczeciner niekoniecznie jest Szczecinianinem.

SZCZECINER = MIŁOŚNIK SZCZECINA

CZASOPISMO

"Szczeciner - magazyn miłośników Szczecina" jest czasopismem poświęconym niezwykłym historiom związanym ze Szczecinem - zdarzeniom, postaciom, epizodom, miejscom, przedmiotom, obiektom, które w jakiś sposób są połączone ze Szczecinem, które wydarzyły się w samym mieście lub poza jego granicami (przy czym za granice miasta uznajemy te z czasów "Wielkiego Szczecina", gdy obszar ten był największy).

Artykuły publikowane na łamach "Szczecinera" tworzą zarówno profesjonalni historycy, eksperci z różnych dziedzin, jak i amatorzy, których pasją jest Szczecin.

Misją pisma jest przybliżanie niezwykłej i bogatej historii Szczecina przede wszystkim jego mieszkańcom, dla których odkrywanie przeszłości miasta jest ważne i interesujące, edukacja historyczna, budowanie lokalnej tożsamości, rozbudzanie dumy i miłości do "małej ojczyzny", oraz kreowanie społecznych postaw tolerancji i otwartości, które zawsze były obecne w przestrzeni Szczecina.

ZAWARTOŚĆ NUMERU

GALERIA

Premiera numeru 1 odbyła się Teatrze Małym przy Deptaku Bogusława.
Premiera numeru 2 odbyła się w Galerii Kapitańskiej.
Premiera numeru 3 odbyła się w gmachu Urzędu Miejskiego.
Premiera numeru 4 odbyła się w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego.
Premiera numeru 5 odbyła się w Starej Rzeźni na Łasztowni.
Premiera numeru 6 odbyła się na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej.
Premiera numeru 7 odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Policach.

MULTIMEDIA

Piosenka “Nie rób frajera ze Szczecinera” przygotowana na pierwszą prezentację czasopisma i premierę numeru pierwszego. Wykonanie: Olek Różanek i Borys Sawaszkiewicz.

Wywiad z zespołem przygotowującym Szczecinera przeprowadzony przez portal wSzczecinie.pl przed premierą drugiego numeru czasopisma.

Relacja z premiery numeru trzeciego czasopisma i otwarcia wystawy “Barwy ruin”, przygotowana przez ZoomNaSzczecinTV.

Film przygotowany na premierę numeru czwartego czasopisma, opisujący jego zawartość.

Ebook (wersje ePub i Mobi) z legendą o Sydonii von Borck jako uzupełnienie dodatku “Szczecin w Legendach Pomorza”, który ukazał się wraz z numerem czwartym Szczecinera.

Fotograficzna impresja podsumowująca premiery czterech wydań czasopisma, przygotowana z okazji 5 lat Szczecinera jako rocznika. Film został zaprezentowany w Starej Rzeźni podczas premiery numeru piątego.